Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Yn y lle hwn

Ers ei sefydlu yn 1907 mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi datblygu'n gartref diogel i nifer o drysorau mwyaf Cymru a thrwy hynny wedi tyfu'n gofiadur hanes y genedl. Mae amrywiaeth ei chasgliadau yn ei gwneud yn sefydliad unigryw.

Dim ond cipolwg cyflym ar gyfoeth ac amrywiaeth casgliadau'r Llyfrgell a geir yn yr arddangosfa hon. Wrth gamu'n ôl mewn amser datgelwn gasgliadau a digwyddiadau, hen a diweddar, a fu â rhan bwysig yn hanes Cymru.

Gweld yr arddangosfa

In this place

Since its creation in 1907 the National Library of Wales has proved to be a secure home to many of the greatest Welsh treasures and so has become a remembrancer of the nation's past. The variety of its collections makes it a unique organisation.

This exhibition can offer only a brief glimpse of the wealth and diversity of The National Library's collections. Venturing back in time, we reveal numerous collections and events, new and recent,that have played an important part in Welsh history.

View the exhibition