Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Dathlu'r Beibl a democratiaeth newydd

Dathlwyd pedwar can mlwyddiant cyhoeddi'r Beibl yn y Gymraeg a gwelwyd gobaith newydd yn y cymoedd wrth i lowyr y Twr gymryd drosodd a rhedeg eu pwll eu hunain.

Gwelwyd diwedd graddol i gomiwnyddiaeth yn Ewrop gyda chwymp wal Berlin yn 1989. Arweiniodd hyn at chwalu’r hen Iwgoslafia, a brwydro tanbaid rhwng cenhedloedd y rhanbarth. Rhyddhawyd Neslon Mandela o garchar yn 1990 ar ôl 27 mlynedd ac ymhen 4 blynedd roedd gan bobl dduon hawl i bleidleisio. Yn 1990 daeth enw Saddam Hussein i frig yn newyddion wrth iddo oresgyn Kuwait. Daeth terfysgaeth newydd i’r amlwg gyda ffrwydro awyren dros bentref Lockerbie yn 1988.