Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Greenham, Thatcher a streic y glowyr

Yn refferendwm 1979 cynigwyd datganoli i bobl Cymru. Ar Ddydd Gŵyl Dewi gwrthodwyd y cynnig. Ymhen y flwyddyn roedd Margaret Thatcher yn Brifweinidog Prydain. Bu hyn y gychwyn cyfnod newydd i Brydain.

Bu’r llywodraeth i dorri eu haddewid o sianel deledu i Gymru, ac ymatebodd Gwynfor Evans drwy fygwth ymprydio. Bu’n rhaid i’r llywodraeth ailfeddwl, ac ar y 1af o Dachwedd 1982 ddarlledwyd S4C am y tro cyntaf.

Ym mis Mawrth 1984 aeth y glowyr ar streic. Am flwyddyn gyfan roedd 5,000 o deuluoedd glowyr ym Mhrydain yn dioddef tlodi o ganlyniad i’r streic. Erbyn diwedd y streic yn 1985 roedd y diwydiant glo yng Nghymru ar ei wely angau.

Dangosodd ynni niwclear ei rym i’r byd gyda thrychineb Chernobyl yn 1986, wrth i dân gynnai mewn gorsaf ynni niwclear yno. Effeithiodd yr ymbelydredd ar Chernobyl, Rwsia ac ar Gymru. Lleisiwyd pryderon am arfau niwclear gan fudiadau heddwch yng Nghymru a thu hwnt.