Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Rygbi, pop a phrotest

Degawd o brotest lle’r oedd hawliau cyfartal, rhyfel Fietnam, llofruddiaeth Martin Luther King a thrafferthion Nixon yn hoelio sylw’r byd.

Yn dilyn araith Saunders Lewis, Tynged yr Iaith, yn 1962 sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith i ymgyrchu dros hawliau’r Gymraeg. Bu'r gymdeithas yn ymgyrchu i sicrhau arwyddion ffyrdd dwyeithiog i Gymru.

Wedi i’r Blaid Lafur ennill etholiad 1974, ail-gydiwyd yn y drafodaeth ynghylch âg ymreolaeth i Gymru, ac roedd sefydlu mudiadau fel mudiad ysgolion meithrin yn dyst i’r ffaith nad iaith i’r hen oedd y Gymraeg.

Roedd dylanwad technoleg yn gynyddol amlwg ar Gymru a’r byd. Roedd hyn ar ei amlycaf yn 1969 pan eisteddodd Cymry di-rif o flaen eu setiau teledu i weld Neil Armstrong yn cerdded ar y lleuad.