Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Tryweryn, Aberfan a Thynged yr iaith

Methwyd ag atal boddi dyffryn Tryweryn ger y Bala yn 1965, a hynny er mwyn sicrhau cyflenwad dŵr i ddinas Lerpwl. Yn 1964 penodwyd Jim Griffiths yn Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru a thyfodd Plaid Cymru yn blaid wleidyddol o bwys yng Nghymru gydag ethol Gwynfor Evans i San Steffan yn is-etholiad 1966.

Roedd yr economi yn gwegian. Caewyd nifer o chwareli a glofeydd, yng nghefn gwlad daeth peiriannau i ddisodli’r gweithwyr, diflannodd swyddi 20,000 o weision fferm rhwng 1951-71.

Ar y maes chwarae cynhaliwyd gemau’r Gymanwlad yng Nghaerdydd yn 1958, bu i’r tîm rygbi cenedlaethol yn 1964 gychwyn ar gyfnod euraidd yn ei hanes a llwyddodd Lynn Davies i ennill y fedal aur am ei naid hir yng ngemau Olympaidd Tokyo, 1964.

Ar y 21ain o Hydref 1966 claddwyd ysgol gyfan yn Aberfan dan domen wastraff y glofeydd. Lladdwyd 144 o bobl, 116 ohonynt yn blant.