Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Cyfnod y rhyfel

Cynyddodd diweithdra mewn ardaloedd o gymoedd y de i dros 90%.

Prif ddigwyddiad y ddegawd gyfan oedd yr Ail Ryfel Byd 1939 - 1945. Ymgartrefodd miloedd o blant dinasoedd Lloegr yng nghefn gwlad Cymru a gwelwyd effaith bomio’r blitz yn Abertawe. Lladdwyd miliynau o bobl ac yn sgil gollwng y bom atomig cychwynnwyd ar gyfnod newydd y bom niwclear.

Datblygodd y celfyddydau Cymreig gyda sefydlu’r Cwmni opera cenedlaethol, yn 1946. Roedd yn sefydliad cerddorol proffesiynol a sicrhaodd gydnabyddiaeth ryngwladol i gerddorion a chantorion Cymreig.