Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Hyder o’r newydd

Daeth dechrau canrif newydd â chyfnod cyffrous o dwf economaidd, a chyraeddiadau gwleidyddol yng Nghymru. Roedd cymoedd y de a’r diwydiant glo yn ffynnu ac yn cynhyrchu traean o holl allforion glo'r byd. Roedd 1910-1913 yn gyfnod o anghydfod diwydiannol gyda streic Chwarel y Penrhyn, a therfysgoedd Tonypandy a Llanelli. Clywyd llais y merched am y tro cyntaf gyda chychwyn ymgyrch y Swffragetiaid.

Roedd yn gyfnod o lwyddiant ac optimistaeth fawr, ond buan y tarfwyd arno gyda chychwyn Y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1914. Yn ei sgil daeth un o brif ffigurau gwleidyddol amlycaf Cymru’r 20fed ganrif i’r amlwg, David Lloyd George.