Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Rhyfel Byd Cyntaf

Cofir am y Rhyfel Byd Cyntaf fel y rhyfel mwyaf gwaedlyd a welwyd erioed. Erbyn diwedd y rhyfel yn 1918 roedd 40,000 o Gymru wedi eu lladd ar faes y gad. Symbol o’r golled hon yw ‘Hedd Wyn’, Ellis Humphrey Evans (1887–1917). Cyfansoddodd ei gerdd ‘Yr Arwr’ ar y ffordd i Fflandrys a’i danfon i gystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw, 1917. Enillodd y gystadleuaeth ond roedd wedi ei ladd ym mrwydr Cefn Pilkem ger Ieper (Ypres) chwe wythnos ynghynt.

'Women of Britain say - "Go!"''There's room for you. Enlist Today''I'r fyddin fechgyn Gwalia!''At the front!'Milwyr yn gorymdeithio yn AberystwythTanc yn AberystwythFfotograff o Hedd Wyn a cherdd, 'Y Wawr' yn ei lawysgrifen