Llinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - TimelineLlinell amser - Timeline

Mudo

Yn 1911 hwyliodd y fintai olaf o Gymru i Batagonia i’r wladfa Gymreig. Yn 1865 aeth yr ymfudwyr cyntaf o Gymru i Batagonia, ar fwrdd y Mimosa gyda’r freuddwyd o greu gwladfa newydd i’r Cymry. Cyn hynny o’r 17eg ganrif ymlaen mudodd y Cymry i America i chwilio am ryddid crefyddol, am dir amaethyddol ac am waith yn y trefi diwydiannol. Aeth nifer o ganol tlodi’r 19eg ganrif i chwilio am aur yng ngogledd America ac Awstralia.

Yr AustralyddLlythyron Rhyfel Cartref AmericaTocyn MimosaMichael D. Jones (1822-98)